Om Sygeplejerskernes Samarbejde i Norden

SSN’s formål og arbejdsområder

Sygeplejerskernes Samarbejde i Norden (SSN) er et samarbejdsorgan for de nordiske sygeplejerskeorganisationer, som drøfter temaer af fælles interesse på det fagpolitiske, interessepolitiske, internationale og samfundspolitiske område.

SSN repræsenterer over 340.000 sygeplejersker og arbejder gennem samarbejdet aktivt for:

  • Udvikling af sygeplejerskernes kompetencer og funktionsområder
  • En sygeplejetjeneste med høj kvalitet
  • Værdsætning af sygeplejerskernes funktion i form af gode løn- og arbejdsvilkår
  • Indflydelse på beslutningsgrundlaget for udvikling af sundhedspleje og sundhedspolitik
  • At sikre koordinering af medlemsorganisationernes indsats i andre nordiske, europæiske og internationale fora

SSN’s historie  

Tanken om et nordisk samarbejde mellem sygeplejersker går tilbage til 1912, hvor ideen opstod i forbindelse med International Council of Nurses’ (ICN) kongres i Köln. Der skulle dog gå flere år før tanken blev realiseret. Første Verdenskrig brød ud og gjorde etableringen af det nordiske samarbejdsprojekt umulig.

Det nordiske samarbejdsprojekt blev derfor først til en realitet i sommeren 1920, hvor den første kongres blev afholdt i København. De første par år omfattede samarbejdet udelukkende de finske, svenske, norske og danske sygeplejerskeorganisationer, men i 1923 blev den islandske sygeplejerskeorganisation også medlem af SSN og i 1998 den færøske sygeplejerskeorganisation.

I begyndelsen var SSN’s primære fokusområde uddannelsen, da sygeplejersker i alle de nordiske lande kæmpede for en formel sygeplejerskeuddannelse på tre år. I 1950’erne begyndte SSN de første spæde diskussioner om sygeplejevidenskab, og det blev siden hen en mærkesag for SSN. Det resulterede bl.a. i, at SSN i efteråret 1981 begyndte at udgive forskningstidsskriftet ”Vård i Norden”. Tidsskriftet udgives stadig, men er siden 2014 blevet udgivet af Vårdförbundet i samarbejde med Svensk Sjuksköterskeförening.

I dag afholder SSN styremøder minimum 2 gange om året, hvor de både har fokus på nationale og internationale forhold af betydning for deres medlemmer.

Etiske retningslinier for sygeplejeforskning i Norden

I forbindelse med SSN’s 100 års jubilæum i 2020 er der lavet en digital udstilling om SSN’s historie. 
Udstillingen kan ses her. 

 

Oversigt over SSN-styret